sphera.pl – Wirtualne Spacery Google Street View

Spraw oszałamiałamiające wrażenie dzięki fotografii 360°. Zaproś klientów na Wirtualny Spacer po Twoim lokalu już dziś!

Konkurs Lang4Life i Sphera.pl

By on December 19, 2016

Wygraj voucher o wartości 1000zł na naukę wybranego języka!

Cześć! W tym poście znajdziecie Regulamin naszego konkursu organizowanego wspólnie ze szkołą języków obcych Lang4Life. Przeczytajcie uważnie, aby spełnić każdy z warunków, bo nagroda jest nie byle jaka! Regulamin przygotowaliśmy w dwóch wersjach językowych.

⇩ Scroll down for English version ⇩

Do wygrania cały semestr nauki wybranego języka na dowolnym poziomie w szkole Lang4Life! Wartość kuponu to aż 1000zł, które można wykorzystać elastycznie – rezerwując cały semestr nauki lub umawiając się na pojedyncze godziny konwersacji z native speakerem. Co zrobić, aby wziąć udział? Przeczytajcie regulamin i zacznijcie działać! Zadecyduje kreatywność!

konkurs_cover_kameleon-11

Regulamin konkursu

1. Organizatorami konkursu są Lang4Life oraz Sphera.pl.

2. Naszym głównym celem jest zachęcenie jak najwięcej osób do nauki języków obcych, przy użyciu najnowszych technologii. Chcielibyśmy także zebrać opinie na temat zastosowania treści 360 stopni jako pomocy w nauce.

3. Zasady

Aby wygrać nagrodę, uczestnicy powinni wybrać się na wirtualny spacer po szkole języków obcych Lang4Life i odszukać słów ukrytych w różnych miejscach.

 • W sumie na spacerze znajduje się 60 słów. Uczestnik może wybrać minimalnie 6 i maksymalnie 60 słów, a następnie ułożyć z nich kreatywną historię.
 • Każde słowo może być użyte wielokrotnie, ale przy ocenie będzie punktowane jako jedno. Słowa mogą być użyte w każdej formie (odmianie, czasie, stopniu itd).
 • Nie ma ograniczeń w długości historyjki, ale pamiętajcie, że będziemy musieli wszystko przeczytać:)
 • Historie powinny zostać przesłaneza pomocą formularze dostępnego poniżej (patrz pkt. 4)
 • Najbardziej kreatywna praca wygrywa, ale są też inne czynniki decydujące – wymieniliśmy je w punkcie 5.

4. Kroki

 • Otwórz link do wirtualnego spaceru Lang4Life znajdującego się na Mapach Google:

konkurs_cover-10-png

 • Przejdź się po wnętrzu i poszukaj słówek – możesz użyć komputera, smartfona, a nawet okularów do oglądania wirtualnej rzeczywistości
 • Zapisz sobie słówka i zacznij tworzyć swoją opowieść!
 • Zalajkuj fanpage Lang4Life i Sphera.pl
 • Udostępnij post z konkursem (obojętnie z którego fanpage)
 • Kliknij poniżej i wyślij swoją pracę:

konkurs_cover-08-png

5. Czynniki decydujące

 • kreatywność (zaciekaw czytelnika – stwórz coś śmiesznego, dziwnego lub po prostu wciągającego)
 • sens logiczny (albo zupełny jego brak)
 • liczba użytych słów spośród 60
 • długość pracy
 • poprawność językowa

6. Nagroda

A wszystko po to, aby zgarnąć główną nagrodę! Zwycięzca otrzyma kupon o wartości 1000zł, uprawniający do nauki wybranego języka na wybranym poziomie przez 1 semestr! Co więcej, kupon może zostać wymieniony na konwersacje z native speakerem – elastycznie, kiedy Ci pasuje.

Kupon nie może zostać wymieniony na gotówkę czy też żadne inne dobra materialne.

Kupon powinien zostać wykorzystany do końca 2017 roku.

7. Uczestnik powinien polubić strony Lang4Life oraz Sphera.pl – wirtualne spacery na Facebooku.

8. Konkurs startuje we wtorek, 20.12.2016 i kończy się w środę, 18.01.2017 o godzinie 23.59. Zwycięzca zostanie ogłoszony w piątek, 20.01.2017.

9. Jeśli zwycięzca nie spełni wszystkich zasad regulaminu, wówczas zostanie wybrana osoba z 2., 3. lub dalszego miejsca, aż do spełnienia wszystkich warunków.

10. Każdy uczestnik konkursu, niezależnie od wyniku, jest uprawniony do odbioru zniżki na wybrany kurs językowy w szkole Lang4Life, a także zniżki na usługi Sphera.pl. Więcej szczegółów pod tym linkiem.

11. Każdy uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu organizowanego przez Lang4Life oraz Sphera.pl (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997, Dz.U. Nr 133 poz. 883).

Powodzenia!

 

Terms and Conditions of the competition

1. The organisers of the competition are Lang4Life and Sphera.pl.

2. Our main goal is to encourage people to learn languages using new technologies. Also, we would like to receive feedback on using 360 content in learning.

3. Rules 

To win the prize, participators should explore the virtual tour of Lang4Life Language School and search for the words hidden inside.

 • There are 60 words in total. Participants should select minimum 6 and maximum of 60 words and write a creative story using them.
 • Each word can be used as many times as needed, but it will be counted just once. The words can be used in any form (tense, declination/conjugation, term of comparison, etc).
 • There is no limit on the word count, but keep in mind we will have to read it 🙂
 • Stories should be sent through the form available below
 • The most creative story wins, but there are more deciding factors described in the 5th point

4. Steps

 • Open the link of Lang4Life’s virtual tour on Google Maps: 

konkurs_cover-11-png

 • explore the space and search for words – you can use your computer, phone or VR Glasses
 • write them down and start creating your story!
 • like our fan pages – Lang4Life and Sphera.pl
 • share the post about the competition (from any of our fan pages)
 • send us the story through the link below:

konkurs_cover-09-png

5. Deciding factors

 • creativity (try to entertain the reader – make it funny, strange or just engaging)
 • having some logical sense (or none at all)
 • number of the words used
 • length
 • language correctness

6. The prize

It’s all about the main prize! The winner grabs a voucher for 1 semester of learning a chosen language at any level, which can be flexibly exchanged into single hours of conversations with native speakers.

Please note that the voucher cannot be exchanged into cash or any other material goods.

The voucher should be realised until the end of 2017.

7. The participant should like both Lang4Life and Sphera.pl – wirtualne spacery Facebook fan pages.

8. The competition starts on Tuesday, 20.12.2016 and ends up on Wednesday, 18.01.2017 at 23.59. The winner will be announced on Friday, 20.01.2017.

9. If the winner does not fulfill all the requirements, then we choose 2nd place, 3rd and so on, until the participant meets all the requirements.

10. All the participants are eligible for discount for a chosen language course at Lang4Life and for any Sphera.pl’s services. 

11. All the participants agree to:

I hereby agree to the processing of personal data for the purposes of the competition organised by Lang4Life and Sphera.pl (Law on Personal Data Protection dated. 29.08.1997, Journal of Laws No. 133, item. 883).

Good luck!!!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *